1/5

Produkti

Internet procena

Na našoj web stranici možete* u meniju "Procena vozila" jednostavno izračunati informativno tržištno vrednost vašeg  polovnog vozila.

Proceniti možete putnička i teretna vozila do 3.5t ukupne težine koji su bili u prodaji kod ovlaštenih dilera novih auta u Srbiji. Procenu možete uraditi za od 6 meseca do 15 godina stara vozila, izabrati možete i originalno opcijsko opremu i pakete.

U proceni dobivate osnovne tehničke podace, automatski izračun mesečne i kilometarske korekture a rezultat procene možete štampati odnosno pohraniti.

* Momentalno uslugu mogu koristiti pravna lica

EVA - procena polovnih vozila

Kompjuterski program

Kompjuterski program za procenu vrednosti polovnih vozila bazira na kotacijama vozila koje Eurotax pridobiva analizom Srpskog tržišta. U vrednosti polovnog vozila se automatsko kalkulira mesečna i kilometarska korektura, pored serijske se može i odabrati opcijsku opremu, vidljivi su osnovni tehnički podaci ... U programu se uvijek nalaze aktualni podaci za otkupne i prodajne kotacije putničkih, terenskih i teretnih vozila koja su bila u prodaji kod ovlaštenih trgovaca u Srbiji. Program je podržan u operativnom sistemu/sustavu Windows.

Update automatsko putem interneta 6x godišnje.

Više informacija i cena na:
Kontakt formular

E-mail: info@eurotaxsrbija.com 
Telefon: +386 1 280 20 00

 

ERE - kalkulacija popravka štete

Kompjuterski program

Eurotax-ERE  (ERE-G2G)

Vozila imaju u programu vektorsku grafiku (takozvanu G2G grafiku), dinamički prikaz rezervnih delova, jednostavniju identifikaciju delova, »speedy conu« koja omogućava kalkulaciju više od 70% šteta samo na početnoj ulaznoj masci itd.

Program koriste svi koji rade u procesu kalkulacije popravka štete na vozilu. U programu se nalaze podaci za izračunavanje limarskih, lakirerskih i mehaničkih popravka za putnička, terenska i teretna vozila do 3.5t koja su bila u prodaji kod ovlaštenih dilera novih vozila u Srbiji. U programu se nalaze proizvođačevi normativi za zamjenu delova obrađeni prema EurotaxGlass's metodologiji. U programu se navode cene originalnih zamjenskih delova ovlaštenih zastupnika. Program je podržan u operativnom sistemu/sustavu Windows.

Update 6x godišnje.

Više informacija i cena na:
Kontakt formular
E-mail: info@eurotaxsrbija.com
Telefon: +386 1 280 20 00

 

ERE Kamioni - kalkulacija popravka štete

Kompjuterski program

NOVI Eurotax-ERE Kamioni

Ispred Vas je novo izdanje podataka u programu Eurotax EMA/ERE u koje su sada uključeni i podaci za popravke šteta na teretnim vozilima težim od 3.5t. Vozilo ima jedinstvenu grafiku i iskustvena bruto vremena za zamenu delova te u pojedinačnim slučajevima preporučenu prosečnu ocenu rezervnog dela. Normativi i trošak materijala za lakiranje još se pripremaju

To je prva faza projekta. O napretku ćemo Vas izveštavati.

Program je podržan u operativnom sistemu/sustavu Windows.

Update 6x godišnje.

Više informacija i cena na:
Kontakt formular
E-mail: info@eurotaxsrbija.com
Telefon: +386 1 280 20 00

 

ENA - prognoza

Kompjuterski program

Eurotax - Prognoza je kompjuterski program sa kojim izračunate očekivan preostatak vrednosti za izabrano vozilo u razdoblju do 5 godina sa uvažavanjem kilometraže, serijske i originalne opcijske opreme vozila.

Program je za sve čija delatnost se nanosi finansiranje vozila, dilere sa vozilima, upravljače voznih parkova, ocenjivače rizika i kupace novih vozila koji žele danas saznati očekivanu buduču vrednost vozila odnosno kod kojeg vozila če biti najmanju gubitak vrednosti. Program je podržan u operativnom sistemu/sustavu Windows.

Update 6x godišnje.

Više informacija i cena na:
Kontakt formular
E-mail: info@eurotaxsrbija.com
Telefon: +386 1 280 20 00

 

srpski

srpski

ERE – višejezični modul

ispis kalkulacije popravka štete u drugom jeziku

Namijenjen je svima koji sudjeluju u procesu kalkulacija popravaka šteta na međunarodnom području. Višejezični modul je nadgradnja ERE kalkulacija i omogućavada se kalkulacija prevede sa srpskog na bilo koji od sedam raspoloživih jezika. Možete da birate među: engleskim, francuskim, hrvatskim, nemačkim, madžarskim, slovenačkim, i italijanskim jezikom. Postupak izrade kalkulacije ostaje na srpskom jeziku, a za ispis možete da izaberete drugi jezik.

Aktualizacija se vrši 6 puta godišnje.

Više informacija i cena na:
Kontakt formular
E-mail: info@eurotaxsrbija.com
Telefon: +386 1 280 20 00

ARH – arhivska procena

Računarski program za procenu vrednost polovnih vozila na određeni dan u prošlosti. Podaci se temelje na kotacijama vozila iz tržišnog izveštaja za period za koji želimo vrednost vozila, ubrajajući stvarnu mesečnu i kilometarsku korekturu. Proceniti se može i serijska te dodatna oprema.
Primer: finansijskoj službi treba podatak o vrednosti vozila na dan 31.12.2008 za vozilo koje je bilo prvi put registrovano 15.06.2005. U programu odaberete vozilo s obzirom na podatke o prvoj registraciji, unosite tadašnji broj pređenih kilometara, dan za koji želite vrednost vozila, podatke o opcionalnoj opremi, i program će vam izračunati vrednost vozila iz istorije.
Na isti način možete da izračunate i vrednost vozila pre štete - udesa.
Program sadrži podatke o otkupnim i prodajnim vrednostima za putnička, terenska i dostavna vozila koja su se prodavala kod ovlašćenih prodavača u Sloveniji. Program je podržan u operativnom sistemu/sustavu Windows.

Aktualizacija se vrši 6 puta godišnje.

Više informacija i cena na:
Kontakt formular
E-mail: info@eurotaxsrbija.com
Telefon: +386 1 280 20 00

Modul za određivanje preostatka vrednosti oštećenog vozila ili totalne štete - TLM

Eurotaxglass’s je u saradnji sa jednom od najvećih osiguravajućih kuća na području automobilskih osiguranja razvio modul za izračun preostatka vrednosti oštećenog vozila ili totalne štete, koji radi na „klik”.

Osnova za određivanje preostatka vrednosti oštećenog vozila su tržišna vrednost pre štete, stvarna kalkulacija popravka oštećenih delova te popularnost vozila.

Svako vozilo razdjeljeno je u 5 sklopova koji imaju s obzirom na vrstu vozila određen udeo u vrednosti vozila. Uz to da razlikujemo između putničkih i dostavnih vozila udeli su raspoređeni među karoserijskim delovima, motornim delovima, područjem menjača i prenosa snage te upravljačkog mehanizma i opruga sa točkovima.

Na izračun ostatka vrednosti oštećenog vozila utiču oštećeni delovi i parametri popularnosti te starosti.

U programu trenutno normirano 2800 delova za putnička vozila te 2984 delova za dostavna vozila do 3,5 t. Ti podaci nam omogućavaju određivanje koeficijenta uništenja vozila šta je važan podatak kod određivanja preostatka vrednosti oštećenog vozila.
Popularnost vozila određuje EurotaxGlass’s na osnovi situacije na tržištu kod svakog izdanja podataka.

Na tačnost izračuna može uticati i korisnik ocenom skrivenih oštećenja koja nisu vidljiva pri izradi kalkulacije.

Više informacija i cena na:
Kontakt formular
E-mail: info@eurotaxsrbija.com
Telefon: +386 1 280 20 00

Procena vozila

Odaberite vrstu, marku, model vozila, mesec i godinu prve registracije,....

Prognoza vrednosti vozila

E-obavesti

Primajte obavesti e-mailom