Pravno obaveštenje

Zaštita privatnosti u grupi Autovista Group

Informacije iz ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti odnose se na prakse s tog područja, koje izvodi matično društvo iz Ujedinjenog Kraljevstva: Autovista Limited,  Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St James's Square, London SW1Y 4LB, England, United Kingdom[A1]  te njegovi ogranci i ovisna društva (dalje: ‘Autovista Group’).

Poštujemo vaše pravo na privatnost te se obavezujemo da ćemo obezbediti usaglašenost sa zakonodavstvom na području zaštite podataka i zaštite vaše privatnosti. Ka svojim pravnim obavezama, koje proizlaze iz gore navedenog, odnosimo se ozbiljno zato smo preduzeli odgovarajuće mere za čuvanje i zaštitu podataka o ličnosti, koje nam vi prosleđujete i staramo se da smo uvek u potpunosti transparentni u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti (izraz ‘podaci o ličnosti’ upotrebljava se prema značenju, definisanom u članku 4 (1) Opšte uredbe o zaštiti podataka, tzv. ‘GDPR’).

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti objašnjava vaša prava u vezi s podacima o ličnosti, koje o vama čuvamo te način, kako:

 • upotrebljavamo i štitimo takve podatke o ličnosti;
 • možete zahtevati da se upotreba vaših podataka o ličnosti ograniči;
 • štitimo vašu privatnost i
 • u kakvim slučajevima možemo da razotkrijemo vaše podatke o ličnosti trećim licima.

1. Obim upotrebe ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti reguliše našu obradu vaših podataka o ličnosti u vezi sa produktima koje dobavljamo i usluga koje pružamo. Molimo vas da uzmete u obzir da svoje produkte i sadržaje licenciramo i drugim preduzećima, koja mogu da izrade vlastite veb-strane događaje i digitalne sadržaje. Kada koristite usluge koje upravljaju treća lica, upotreba vaših podataka o ličnosti će postati predmet njihovih opštih uslova poslovanja koji su detaljno definisani u njihovom obaveštenju o zaštiti podataka, a ne u našem. Ako imate u vezi s tim još bilo kakve sumnje, kontaktirajte nas na: dataprotection@autovistagroup.com.

2. Prikupljanje i upotreba podataka o ličnosti

Kada pretražujete naše veb-strane, jedini podatak o ličnosti koji o vama prikupljamo je IP adresa. Osim te informacije vaše pretraživanje je anonimno, jer se ne prikupljaju drugi podaci o ličnosti, osim u slučaju da se registrujete za korištenje naših produkata ili za primanje naših poruka, npr. novine - newsletters. U tom slučaju ćemo vas zamoliti za ime i prezime, adresu e-pošte, broj telefona i službeni naziv. Takođe prikupljamo neke osnovne anonimne tehničke informacije, kao što je redosled klikova. Na tom temelju analizujemo vašu upotrebu veb mesta, što nam pomaže kod slanja poruka u okviru ciljno usmerenih marketinških akcija. Pre slanja bilo kakvih marketinških sadržaja mi ćemo vas, naravno, zamoliti za vašu saglasnost. Nelične informacije, koje se odnose na upotrebu tih veb-strana u statističke svrhe, ali bez bilo kakvih vaših podataka o ličnosti, mogu se prosleđivati i trećim licima.

3. Registracija i upotreba vaših podataka o ličnosti

Kada se registrujete na veb-strani putem našeg postupka prijave, prikupljaju se i čuvaju odabrani podaci o ličnosti, koji uključuju ime i prezime, adresu e-pošte i broj telefona u svrhe slanja odgovarajućih informacija. Ako niste dali saglasnost, ti podaci neće se razotkrivati trećim licima, osim u slučajevima kada to ili dopušta ili diktuje zakonodavstvo, odnosno kada se otkriju kršenja kod korištenja veb-strane ili njena pogrešna upotreba. Ako ste dali saglasnost na upotrebu vaših podataka o ličnosti, ti podaci će se obrađivati uz dužno poštovanje vaše privatnosti. Uz gore navedene slučaje obrađujemo samo podatke o ličnosti, koje su dali pojedinci te ne prikupljamo podatke o ličnosti iz javno dostupnih izvora.

4. Pravna osnova za obradu podataka o ličnosti putem našeg veb-mesta

Pravna osnova za obradu podataka o ličnosti, koji se prikupljaju na temelju korištenja veb-mesta je vaša saglasnost, koju dajete tako da označujete kvačicom kvadrat na našoj strani e-poštanskog preferencijalnog centra (Email Preference Centre) – gledaj 6. tačku. Svoju saglasnost možete u bilo kom momentu da opozovete upotrebom dugmeta za odjavu od pretplate, možete nam pisati na e-poštu dataprotection@autovistagroup.com ili nas obavestiti redovnom poštom upućenom na adresu, koja je navedena na kraju ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti.

5. Kolačići (kukiji)

Ako želite da naša veb-strana ispravno deluje, moraćete proveriti da li je vaš pretraživač podešen tako da prima kolačiće. Kolačić je manji fajl (ili zapis u fajlu), kojeg veb-strana može da pošalje vašem pretraživaču, a on ga zatim sačuva na tvrdi disk vašeg računara. Kolačići, uključujući analitičke kolačiće trećih lica, omogućavaju nam da analizujemo promet i definišemo popularnija mesta na našim veb-stranama. Kolačići nam takođe omogućavaju i da veb-mesto što više prilagodimo korisniku time, da se omogućava čuvanje svih podataka registracije ili lozinki te ih ne trebate svaki put ponovo unositi kada posećujete naše veb-strane. Kolačići ostaju na vašem računaru te se upotrebljavaju samo kod ulaza na naše veb-strane. Bez obzira na gore navedeno vi ne trebate primiti kolačiće, ali za to morate da pročitate informacije, koje su priložene programima vašeg veb pretražvača, kako biste videli kako možete podesiti pretraživač da vas obaveštava kada primate kolačiće, a time vam daje opciju da ga primite ili odbijete. Kolačići nam ne prosleđuju informacije o vama, osim onih koje se odnose na vašu upotrebu naših veb-strana.

Eloqua, automatska marketinška platforma koju upotrebljavamo ugradiće kolačić na vaš uređaj kod vaše prve posete veb-strane. Tada će se otvoriti obaveštenje o kolačićima na dnu veb-strane, sa linkom do ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti. Jedinstvenim identifikatorom ćete biti identifikovani kao posetilac naših veb-strana. Kolačić Eloqua i vašu IP adresu možemo upotrebiti za analizu vaše upotrebe naših veb-strana, tj. koju stranicu ste posetili kako dugo ste na njoj ostali. Taj kolačić ne sadrži podatke o vašoj ličnosti. Kolačić će se deaktivisati nakon dve (2) godine, osim ako ga ranije ne obrišete u podešavanjima pretraživača.

6. Tehnologija praćenja Eloqua, upotrebljena u našim e-marketinškim porukama

Za personalizaciju načina komunikacije sa vama ćemo uključiti link na e-poštanski preferencijalni centar (Email Preference Centre) u naše elektroničke poruke i na veb-stranama. U marketinškim porukama, koje primate od nas, upotrebljavaju se pikseli za praćenje. U potporu tom internom procesu Eloqua za nas obrađuje piksele za praćenje na anonimnoj osnovi te beleži jedinstveni i anonimni ID broj primaoca. Taj jedinstveni i anonimni ID broj primaoca nam je na raspolaganju kako bismo mogli da pratimo aktivnosti otvaranja, prosleđivanja ili klikova na URL-e u našim elektroničkim porukama. Na taj način možemo da poboljšamo uspešnost i efikasnost našeg marketinga e-poštom.

Vašu saglasnost na primanje marketing e-pošte uključuje praćenje novina i spajanje podataka (gledaj 7. tačku).

Ako ne želite da vas pratimo na osnovi marketinških e-poruka, odjavite pretplatu na sve naše marketinške poruke putem našeg e-poštanskog preferencijalnog centra. Link na Email Preference Centre možete pronaći u svim marketinškim porukama, koje ste primili od nas.

7. Upotreba informacija iz kolačića i tehnologija praćenja Eloqua

Informacije koje prikupljamo upotrebom piksela za praćenje, kao što su definisane više u 6. tački, mogu da se kombinuju sa informacijama, koje nam prosleđujete saglasno 3. tački i sa vašim informacijama o pretraživanju, koje prikupljamo upotrebom kolačića, kao što je opisano u 5. tački. Na taj način možemo bolje prilagoditi i poboljšati svoj marketing te personalizirati vaše korisničko iskustvo na našim veb-stranama.

8. Ažuriranje

Kao primalac marketinških e-poruka grupe Autovista Group i / ili kraćih dnevnih obaveštenja povremeno možete primiti i dodatne poruke i novine o drugim uslugama, koje pružaju naše matično društvo ili njegovi ogranci i ovisna društva. Ažuriranjem preferencija možete da opozovete svoju saglasnost na primanje takvih poruka. U te svrhe kliknite na link na Email Preference Centre, kojeg možete pronaći na kraju svake marketinške e-poruke ili kraćeg dnevnog obaveštenja, kojeg primate od nas.

9. Ažuriranje vaših podataka

Ako dođe do promene podataka o ličnosti, koje ste nam prosledili, ili ste promenili adresu e-pošte, odnosno želite obrisati svoje podatke, do nam saopštite na adresu: dataprotection@autovistagroup.com.

10. Obrada podataka od naše strane

U Sloveniji grupa Autovista Group posluje pod imenom Eurotax d.o.o. Preduzeće Eurotax d.o.o. obrađuje podatke o ličnosti u sloveniji, a drugi ogranci grupe Autovista Group obrađuju podatke o ličnosti u drugim državama EU. Niže je navedeno opšte objašnjenje načina, kako mi kao upravljač podataka obrađujemo podatke o ličnosti. Za detaljnije razumevanje obrade vaših podataka o ličnosti gledajte moguće lične poruke, koje ste primili od nas uz ovo obaveštenje o zaštiti poverljivosti ili nas kontaktirajte na: dataprotection@autovistagroup.com.

11. Razlozi / svrhe obrade podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo mogli promovisati svoje proizvode i usluge te u svrhe vođenja računa i evidencije.

12. Vrste / klase obrađenih podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti obrađujemo s obzirom na razloge / svrhe, navedene u 10. tački. Ovde spadaju:

 • podaci o ličnosti,
 • finansijski podaci,
 • podaci o proizvodima ili obavljenim uslugama.

13. Sa kime se podaci o ličnosti mogu deliti

Kada je to potrebno ili se obavezno zahteva, ali uvek usaglašeno sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, obrađivane podatke možemo da delimo sa:

 • saveznom vladom;
 • bonitetnim agencijama;
 • dobavljačima i pružaocima usluga;
 • uterivačima dugova i agencijama za praćenje;
 • finansijskim organizacijama;
 • organima progona ili drugim istraživačkim agencijama;
 • revizorima.

14. Prenošenje podataka

Kada je to potrebno, podaci o ličnosti mogu da se prenose i u druge države ili regione u svetu, ali samo uz potpunu usaglašenost sa zakonodavstvom na području zaštite podataka. To može da se desi u slučajevima kada:

je Evropska komisija rešila da treća država zaista obezbeđuje odgovarajući stepen zaštite;
nam je treće lice, koje prima podatke o ličnosti, prosledilo odgovarajuću zaštitu u obliku standardnih klauzula o zaštiti podataka, koja je odobrena od strane regulatornih organa;
delujemo u saglasnosti sa etičkim kodeksom, odobrenim od strane nadzornog organa;
smo bili certifikovani u saglasnosti sa odobrenim mehanizmom, kojeg određuje važeće zakonodavstvo o zaštiti podataka o ličnosti; ili
smo dogovorili ugovorne klauzule, koje je odobrio kompetentni nadzorni organ.

15. Vaša prava

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) pojedincima omogućava veću kontrolu nad tim, kako organizacije obrađuju podatke o ličnosti, te obezbeđuje brojna prava pojedincima u vezi sa upotrebom njihovih podataka o ličnosti, uključujući:

 • pravo na obaveštavanje;
 • pravo na dostupanje;
 • pravo na ispravku;
 • pravo na brisanje;
 • pravo na ograničenje obrade;
 • pravo na prenošenje podataka;
 • pravo na prigovor protiv obrade;
 • prava, vezana za automatizovano donošenje rešenja i oblikovanje profila.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa pravima, koje možete ostvarivati u saglasnosti s Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), možete nam pisati na: dataprotection@autovistagroup.com.

16. Čuvanje podataka o ličnosti

Osim ako zakonodavstvo ili propisi ne zahtevaju drugačije, podatke o ličnosti naših klijenata nećemo čuvati duže od tri (3) godine nakon poslednje komunikacije s pojedincem ili nakon isteka ugovora poslodavca takvog pojedinca.

17. Primanje i promene

Korištenjem ove veb-strane vi dajete saglasnost obaveštenju o zaštiti privatnosti. Ako s tim obaveštenjem niste saglasni, molimo vas da našu veb-stranu više ne koristite. Ako ćemo u buduće na bilo koji način suštinski izmeniti ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti, izmene ćemo objaviti na našim veb-stranama, pa ćete biti odgovarajuće obavešteni o podacima o ličnosti, koje prikupljamo i o tome kako ih upotrebljavamo. Daljnja upotreba veb-strane znači ta ste saglasni sa takvom izmenom.

18. Kontaktna osoba za zaštitu podataka

Naša kontaktna osoba za zaštitu podataka je g. Christopher Angel. Za sva pitanja ili komentare u vezi s obradom podataka o ličnosti pošaljite nam elektroničku poruku na: dataprotection@autovistagroup.com.

Ako niste zadovoljni odzivom osobe, ovlašćene za zaštitu podataka, možete podneti žalbu kod nadzornog organa, kompetentnog za vaš region.

19. Kako stupiti u kontakt sa nama

Pozdravljamo sve vaše komentare o našim veb-stranama i o našem obaveštenju o zaštiti privatnosti.

Ako biste želeli stupiti u kontakt sa nama u vezi sa bilo kojim od upita ili komentara, molimo vas da pošaljete poruku na e-adresu: dataprotection@autovistagroup.com ili nam pišite običnom poštom na adresu:

Eurotax d.o.o.
Bleiweisova cesta 030
SI-1000 Ljubljana

20. Datum poslednjeg ažuriranja

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti poslednji put je ažurirano u februaru 2022.

Vrednotenje vozil

Izberite vrsto vozila, mesec in leto prve registracije ter znamko vozila.
Nato izberite še model.

E-novice

Prijavite se na naše e-novice.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

5. Uporaba tehnologije sledenja Eloqua za naša trženjska e-sporočila

Zaradi personalizacije načina, kako družba Eurotax komunicira z vami, na različnih straneh našega spletnega mesta uporabljamo Eloqua, enako velja tudi za elektronska sporočila, ki jih prejmete od nas. Na teh straneh se Eloqua za merjenje uporabe in za dostop do nekaterih informacij poslužuje piškotkov in kode Javascript. Eloqua bo v našo napravo namestila piškotek med vašim prvim obiskom spletnega mesta Eurotax. Piškotek Eloqua in informacije iz kode Javascript nam omogočajo izvedbo analize vaše uporabe našega spletnega mesta in naših obvestil, kar nam bo olajšalo razumevanje vaših interesov in pomagalo izboljšati način pisne komunikacije z vami.

Čeprav piškotek ne vsebuje osebnih podatkov o vas, bomo v primeru, da se registrirate za določeno storitev oziroma odločite za prejemanje bele knjige ali glasila, vaše osebne podatke povezali s podatki iz brskalnika, kakor so razvidni iz piškotka Eloqua, ki je shranjen v vaši napravi.

 

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Eurotax d.o.o.